ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย

18/01/2021
อ่าน : 59 ล่าสุด : 2021-01-27 14:14:04รายละเอียดเพิ่มเติม Click


27/01/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น