ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง Developing and embedding AI into the point-of-care

04/02/2021
อ่าน : 45 ล่าสุด : 2021-02-09 13:53:07
09/02/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น