ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564

16/02/2021
อ่าน : 36 ล่าสุด : 2021-02-16 13:15:09รายละเอียดเพิ่มเติม Click


16/02/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น