ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิก ครั้งที่ 2/2564

17/02/2021
อ่าน : 59 ล่าสุด : 2021-02-18 10:03:46


.... ฝ่ายวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิก ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าร่วมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ....


18/02/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น