ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Joint-Institute Forum ครั้งที่ 1/2021

21/04/2021
อ่าน : 168 ล่าสุด : 2021-03-29 13:28:31


....           ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และท่านผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมฟัง Joint-Institute Forum ครั้งที่ 1/2021ในหัวข้อ “Metabolome-Microbiome in Clinical Research” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยด้าน Metabolome-Microbiome และ Multi-Omics Technology จาก Faculty ofMedicine, Imperial College London ภาควิชาชีวเคมีภาควิชาศัลยศาสตร์  หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 14.30 - 17.30 น. ผ่านระบบ Zoom โดยสามารถลงทะเบียน “ฟรี” ได้ที่ https://kku.world/jointinstituteforum1 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจารย์ พญ. กนกรัตน์ไทยวัชรามาศ Email: kanoth@kku.ac.th....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


29/03/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น