ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย

12/03/2015
อ่าน : 620 ล่าสุด : 2015-03-13 16:01:44


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการวิจัย โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบบริหารการวิจัยที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ การบริหารจัดการด้านทุนวิจัย การบริหารจัดการด้านจริยธรรมการวิจัย และ ศูนย์เครื่องมือวิจัย

ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

12/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น