ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์ เครื่อง RamanSpectroscopy พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

13/05/2021
อ่าน : 135 ล่าสุด : 2021-05-13 16:10:19


.... Raman Spectroscopy พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ที่ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email rungtma@kku.ac.th  โทร. 083-3445295 ....


13/05/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น