ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

19/05/2021
อ่าน : 278 ล่าสุด : 2021-05-19 10:34:00


....สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 17 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆในประเทศ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลายด้าน เผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับประเทศให้สารธารณชนรับรู้ในวงกว้าง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกองค์กรในภาคส่วนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมและผลักดันประเทศให้มุ่งสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกกรรม

ดังนั้น จึงขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

.

ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th

.

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

.

				</div>
												<div class=

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


19/05/2021 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น