ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี

07/06/2021
อ่าน : 28 ล่าสุด : 2021-06-07 09:08:58


.... ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี

สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

***มีผู้ได้ผ่านการคัดเลือกรับทุนดังกล่าวเพียง 30 คน จากทั่วประเทศ***....


07/06/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น