ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับสมัคร นักวิจัยใหม่ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

10/06/2021
อ่าน : 218 ล่าสุด : 2021-06-10 10:15:42


.... กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร นักวิจัยใหม่ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ บรรจง กาศแก้ว

E-mail: banjongka@kku.ac.th

โทร.062-9892268 โทรภายใน 44848

....


10/06/2021 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น