ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุญาตให้ผลิต ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อปรสิตในคน ด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี จำหน่ายทั้งในประเทศและ

10/06/2021
อ่าน : 84 ล่าสุด : 2021-06-10 16:07:49


.... สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุญาตให้ผลิตชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อเชื้อปรสิตในคนด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี  จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามใบแจ้งรายการละเอียดที่ 64-1-2-1-0000102 (ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต มิถุนายน 2564 – ธันวาคม2569)

       โดยมีรายละเอียดรายการเครื่องมือแพทย์ดังนี้

1)ชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้ายในคน (StrongyloidiasisICT Kit)

2)ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับฟาสสิโอลาในคน (FascioliasisICT Kit)

3)ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis& Clonorchiasis ICT Kit)

4)ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ปอดในคน (ParagonimiasisICT Kit )

5)ชุดทดสอบโรคพยาธิทริคิโนสิสในคน (TrichinosisICT Kit)

6)ชุดทดสอบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิปอดหนูในคน (Eosinophillic meningitis–A.cantonensis–ICT Kit)

7)ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน (KapillariasisICT Kit)

8)ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน (K&KGnathostoma Rapid Test)  

 

ติดตามข่าว : https://mehsri.kku.ac.th/....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


10/06/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น