ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ

30/06/2021
อ่าน : 296 ล่าสุด : 2021-06-21 14:10:19


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เข้าร่วมการอบรม รับฟังบรรยายแชร์ประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียน

 

หัวข้อ“การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร”

โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์(ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา)

 

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย
4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สอบถามเพิ่มได้ที่ 043 – 363235 เบอร์ภายใน 67057


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/06/2021 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น