ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564

10/09/2021
อ่าน : 48 ล่าสุด : 2021-08-26 09:58:21
26/08/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น