ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์

01/09/2021
อ่าน : 125 ล่าสุด : 2021-09-01 11:03:17
01/09/2021 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น