ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Research Support Clinic ทำวิจัยให้สนุก

13/03/2015
อ่าน : 784 ล่าสุด : 2015-03-13 16:02:11


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผุดไอเดียจัดบริการใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Research Support Clinic  เพื่อช่วยให้การทำวิจัย/ วิทยานิพนธ์ เป็นเรื่องสนุก

- วันจันทร์ – พฤหัสบดี 10.00 - 12.00 น. ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin
- วันจันทร์ - พุธ 12.00 - 16.00 น.ให้คำปรึกษาด้านการจัดการรายการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม Zotero, EndNote Web, Mendeley
- วันอังคาร - พฤหัสบดี 12.00 - 16.00 น.ให้คำปรึกษาในด้านการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ในแต่ละสาขาวิชา
- วันศุกร์ 9.00 - 16.00 น. ให้คำปรึกษาในด้านการใช้ Research Support และวิธีการเขียนบทความและการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงาน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อนัดหมายเวลาได้ที่ เบอร์โทร 043-202-545 ภายใน 42630 e-mail : reflib@kku.ac.th 
อีกหนึ่งช่องทางในการสอบถามข้อมูล https://www.facebook.com/KKULib

ที่มา www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008668&l=th

13/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น