ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คำ

14/09/2021
อ่าน : 52 ล่าสุด : 2021-09-14 15:31:04


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความเรื่อง Cholangiocarcinoma ในวารสาร Nature Reviews Disease Primers ซึ่งมีค่า Impact Factor 2020 = 52.329

ซึ่งบทความเรื่องนี้มีนักวิจัยและแพทย์ด้านมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ Prof. Pual J. Brindley จาก George Washington University, USA; Prof. Shahid A. Khan จาก Imperial College London, UK; Prof. Bin Tean Teh จาก National Cancer Centre, Singapore; Prof. Gregory J. Gores จาก Mayo Clinic, USA


14/09/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น