ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีมอบโล่รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และ 2564

17/09/2021
อ่าน : 74 ล่าสุด : 2021-09-17 10:46:24


.... ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 และ 2564 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการรับมอบโล่รางวัล 

ประกอบด้วย 

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น  

3. รางวัลผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์  

4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพการรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ Link  ....


17/09/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น