ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ชุดตรวจ KKU COVID-19 / IgG Antibody Kit สำหรับตรวจหา IgG antibody ที่จำเพาะต่อ Spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) อ่านผลด้วยตาเปล่า 10 นาที ตรวจได้ทั้งในเลือดและน้ำเหลือง

28/10/2021
อ่าน : 230 ล่าสุด : 2021-10-28 14:29:53


.... ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT11 ทีวีอีสาน)

ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการตรวจภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ KKU COVID-19 / IgG Antibody Kit

สำหรับตรวจหา IgG antibody ที่จำเพาะต่อ Spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) อ่านผลด้วยตาเปล่า 10 นาที

ตรวจได้ทั้งในเลือดและน้ำเหลือง ซึ่งได้รับสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทุน

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดย ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ผ่านรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน ฉีดวัคซีนแล้ว..มีภูมิหรือยัง? ตรวจวัดระดับ

ภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา 


แม้ว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามสูตรที่กำหนดไว้ ช่วยในการตัดสินใจที่จะเข้ารับหรือ

ไม่เข้ารับวัคซีนเข็มถัดไป หากตรวจภูมิคุ้มกันแปลผลว่า ไม่พบภูมิคุ้มกัน พิจารณาให้รับวัคซีนเพื่อ Booster

ในกรณีที่ พบภูมิคุ้มกัน ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน Booster เพื่อป้องกันรับวัคซีนเกินความจำเป็น

นับเป็นข่าวดีสำหรับนวัตกรรมอุปกรณ์ทางแพทย์ อีกหนึ่งทางเลือกในการรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างต่อไปในอนาคต


หากท่านใดสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มติดต่อ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 67017/67007 (เวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


28/10/2021 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น