ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมในหัวข้อ “Commons Mistakes in writing scientific English”

13/08/2014
อ่าน : 616 ล่าสุด : 2015-02-10 03:44:32


การฝึกอบรมในหัวข้อ “Commons Mistakes in writing scientific English” โดยมี Professor David Blair เป็นผู้ให้การอบรม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.

13/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น