ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข. สุดปลื้ม มหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่ลงนามความร่วมมือกับ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan

03/03/2015
อ่าน : 678 ล่าสุด : 2015-03-13 11:51:50


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองแวง

Dr. Pakila Drukpa, Registrar และ Dr. Phurb Dorji, Director, Post Graduate Residency Program ผู้แทนจาก Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan ได้เดินทางมายังคณะแพทยศาสตร์เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนาม MOU และเยี่ยมชมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์

โดยในพิธี รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม และ รศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร และรศ. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ ภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan

ที่มา www.md.kku.ac.th/th/read_hot_news.php?id_news=AAAEOI

13/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น