ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนร่วมระหว่าง MRC และ Wellcome Trust

13/03/2015
อ่าน : 564 ล่าสุด : 2015-03-13 16:31:00


การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนร่วมระหว่าง MRC และ Wellcome Trust
ตามลิงค์ www.mrc.ac.uk/news-events/news/wellcome-trust-mrc-newton-fund-collaboration/

จาก ฝ่ายวิชาการ สกว.

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


13/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น