ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ลักษณะงานวิจัยที่เหมาะสมกับแหล่งทุน

25/07/2022
อ่าน : 187 ล่าสุด : 2022-07-25 15:12:22


ลักษณะงานวิจัยที่เหมาะสมกับแหล่งทุน


25/07/2022 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น