ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

16/03/2015
อ่าน : 794 ล่าสุด : 2015-03-16 16:21:00


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง

โดยจัดขึ้น ในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องสโมสร ชั้น4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้สามารถกรอกรายละเอียดใบลงทะเบียน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน และส่งมาที่หน่วยวิจัยทางคลินิก งานบริการการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


16/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น