ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1

18/01/2023
อ่าน : 63 ล่าสุด : 2022-12-21 14:36:35


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรม

การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มกราคม 2566

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3WAky2N

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://kku.world/0jcr9 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณธัญชนก ชาติเสนา  E-mail :  thakhan@kku.ac.th

โทรศัพท์ 043-202-733, 086-451-4455

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2

เบอร์โทร 043-202733 หรือ 086-4514455

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/12/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น