ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือแนวทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

04/01/2023
อ่าน : 145 ล่าสุด : 2022-12-23 14:37:40


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือแนวทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสู่ขวัญ ชั้น 1 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2565

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณสุมิตรา พบวงค์ษา โทรศัพท์ 088-8177722, 50694

คุณเบญจพร โคกแปะ โทรศัพท์ 099-4691511, 50449  

จัดโดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


23/12/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น