ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Happy New Year 2023

29/12/2022
อ่าน : 98 ล่าสุด : 2022-12-29 09:24:51
29/12/2022 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น