ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


วิธีการขออนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission)

18/01/2023
อ่าน : 96 ล่าสุด : 2023-01-06 14:20:34


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน

เข้าร่วม วิธีการขออนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission)

ในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วย Video Conference (Zoom Meeting)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2566 

(!)ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร(!)

รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเข้าห้องอบรม เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ เป็นต้น

สมัครเข้าร่วมได้ที่ :  https://bit.ly/3GyLuK7


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทรศัพท์ 02-590-7348

Line official : @IMPORT.FDA 


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


06/01/2023 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น