ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1

10/01/2023
อ่าน : 159 ล่าสุด : 2023-01-13 14:21:25


นิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก ครั้งที่ 1  


ประมวลภาพบรรยาการศงานเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยระหว่างแพทย์ผู้วิจัยและอาสาสมัครในโครงการวิจัย ทั้งนี้มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการ CASCAP, บริษัท AstraZeneca, บริษัท เซนต์เมด จำกัด, บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล และหน่วยงานวิจัยทางคลินิก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์งานวิจัยคลินิกให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปรับทราบ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen)  


หากต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ โปรดคลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติม

 ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


13/01/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น