ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Lunch Talk: AI for medical technology

24/01/2023
อ่าน : 143 ล่าสุด : 2023-01-16 10:15:55


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน 

เข้าร่วม โครงการ Lunch Talk : AI for medical technology

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Onsite ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Online ผ่านระบบ Zoom (จะส่งลิงค์ทาง E-mail หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วม)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2566

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3XcH1Us  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณอลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์ โทรศัพท์ 092-9658245, 67057

จัดโดย งานบริการการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


16/01/2023 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น