ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนวิจัย Invitation Research สำหรับผู้เรียน (แพทย์/บัณฑิตศึกษา)

08/02/2023
อ่าน : 37 ล่าสุด : 2023-02-09 03:03:57


ด้วยปัจจุบัน โครงการวิจัยที่ทำสัญญาทุนวิจัยภายในคณะแพทย์ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565  ได้เปลี่ยนการจ่ายทุนวิจัยเป็นระบบโอนจ่ายตรงเข้าชีเงินเดือนอาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายวิจัยจึงได้มีบริการพิเศษเพิ่มเติม สำหรับทุน Invitation ของผู้เรียน เพื่อทราบช่วงเวลาเงินโอนเข้าและทำการเบิกจ่ายให้ แพทย์/บัณฑิตศึกษา ดำเนินโครงการจัยต่อไป 


08/02/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น