ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Special issue

10/02/2023
อ่าน : 347 ล่าสุด : 2023-02-10 13:54:10


.... การเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยประเภท Specialissue....


10/02/2023 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น