ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

13/03/2023
อ่าน : 80 ล่าสุด : 2023-03-13 11:44:28


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซต์ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และแจ้งกลับมายังกองบริหารงานวิจัยทาง E-mail : patcharinpi@kku.ac.th เพื่อรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

ทั้งนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการยื่นข้อเสนอโครงการในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร เนื่องจากอาจระบบล่าช้า จากการมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11675
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-109-5432 ต่อ 871-898 Email : pmuc@nxpo.or.th


13/03/2023 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น