ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะผู้บริหาร University of Porto, Portugal เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO)

16/03/2023
อ่าน : 9 ล่าสุด : 2023-03-17 15:13:42


.... 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก University of Porto, Portugal เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์และหารือในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยณ ห้องประชุม EC ชั้น 17 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

....


17/03/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น