ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้แทนจำหน่ายที่สนใจ ร่วมกิจกรรม นำเสนอ “ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในอนาคตจากเครื่องมือวิจัย”

18/03/2015
อ่าน : 500 ล่าสุด : 2015-03-18 14:44:15


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้แทนจำหน่ายที่สนใจ ร่วมกิจกรรม นำเสนอ ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในอนาคตจากเครื่อมือวิจัย ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา

ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.30 น. อาคารเวชวิชชาคาร

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอจองวันที่นำเสนอที่ หน่วยวิจัยกลาง งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. 043-363355 E-mail : Md062@kku.ac.th

18/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น