ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

03/04/2023
อ่าน : 409 ล่าสุด : 2023-03-29 14:14:01


กองบริหารงานวิจัย โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 21 เมษายน 2566  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rad.kku.ac.th/00000_fund/phd.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณประพันธ์ พันตาเอก

โทรภายใน 44829

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5452277

หรืออีเมล์ praphanph@kku.ac.th 


29/03/2023 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น