ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย-ต่างประเทศ ครั้งที่ 2

16/05/2023
อ่าน : 52 ล่าสุด : 2023-05-11 08:46:20


.... ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม หัวข้อ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย-ต่างประเทศ ครั้งที่ 2  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00-12.00 น.   ***รับจำนวนจำกัด  แบบ Onsite  หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนได้ที่  คลิก 


ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน :วีระยา สมภาร /เบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย 

E-mail: weerso@kku.ac.th  

โทรศัพท์ 043-202-733, 086-451-4455  ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/05/2023 | พรรณชนก ชาวไธสง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น