ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีเปิดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3

15/05/2023
อ่าน : 49 ล่าสุด : 2023-05-15 15:55:46


เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3” ที่ได้ก่อสร้างเพื่อเป็นห้องที่ใช้ประโยชน์สำหรับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคร้ายแรงกลุ่มที่ 3 รวมถึงรองรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคดังกล่าวด้วย โดยการใช้งานในห้องปฏิบัติการนี้ จะมีคณะกรรมการกำกับดูแล การใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย  ในอนาคต สามารถรองรับการขยายการบริการ ทั้งทางด้านงานวิจัย และการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับบุคคลภายนอกต่อไป


15/05/2023 | กฤษณา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น