ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

22/05/2023
อ่าน : 129 ล่าสุด : 2023-05-22 13:36:49


.... 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้สนใจยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRIIS พร้อมแนบหนังสือนำส่งการขอรับทุน ไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS Word/PDF และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 

https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2567.php


....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/05/2023 | กมลวรรณ ทศช่วย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น