ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าอบรม หัวข้อ การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2

24/05/2023
อ่าน : 35 ล่าสุด : 2023-05-24 10:50:26


.... 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญทุกท่านเข้าอบรม

หัวข้อ การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2
ในวันที่ 7 มิถุนายน  2566 เวลา 9.00-15.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


*** รับจำนวนจำกัด  แบบ Onsite เท่านั้น ***


ลงทะเบียนได้ที่

https://kku.world/4xc5t 

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/05/2023 | กมลวรรณ ทศช่วย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น