ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรม KOAMEX 2023 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

29/06/2023
อ่าน : 55 ล่าสุด : 2023-06-30 14:50:35


.... 

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้เดินทางถึงเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเข้าร่วมงาน Korea International Advanced Medical Equipment & Medicine Expo 2023 ในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

ซึ่งภายในงานจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางคลินิก อุปกรณ์ด้านสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์เภสัชกรรมและบริการทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย


30/06/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น