ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาย
ชื่อ - สกุล (ไทย)
อำนาจ อินสา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Amnart Insa
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยนักวิจัย (สัตว์ทดลอง)
งานที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทดลอง (Hamster) ดูแลงานเลี้ยงและการให้บริการด้านสัตว์ทดลอง
อีเมล
amnart@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63342

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น