ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาง
ชื่อ - สกุล (ไทย)
แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Kaewjai Tepsuthumarat
ตำแหน่งงาน
นักวิชาการการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
สำนักงานระบาดวิทยาคลีนิก
อีเมล
ckaewj@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
66578

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น