ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาย
ชื่อ - สกุล (ไทย)
มนัส หอมสมบัติ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Manus Hormsombut
ตำแหน่งงาน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการรับ-ส่ง สัตว์ทดลอง
อีเมล
manuho@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63342

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น