ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
รัตนาภา แก้วประดิษฐ์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Ratanapa Kaewpradit
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย (บริหารงานวิจัย)
งานที่รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2. เชิดชูเกียรตินักวิจัย 3. การรายงานตัวชี้วัดด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
อีเมล
ratanapa@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63309

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น