ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
สุกัญญา บุญเอนก
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Sukanya Boonarnek
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
1. ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์และ ทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัยแพทย์ 3 สถาบัน 2. ตรวจสอบหนี้สินพร้อมติดตามผลสัมฤทธิ์ทุนวิจัย
อีเมล
sukaboo@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63235

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น