ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
สุรีรัตน์ ศรีถาพล
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Sureerat Sritapol
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัยและสัตว์ทดลอง
งานที่รับผิดชอบ
กำกับติดตามหน่วยบริหารงานวิจัยและสัตว์ทดลอง
อีเมล
sureesri@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63235

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น