นานาสาระการใช้กัญชาทางการแพทย์

ชื่อไฟล์ Download
ไขข้อข้องใจวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาได้หรือไม่ Click
ภาพการประชุม 20 มีนาคม 2562 Click
ระบาดวิทยาโรคที่รักษาได้ด้วยกัญชา Click
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ Click
บรรยาย “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์” โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล Click
การปลูกกัญชาในต่างประเทศ Click
พระราชบัญญัติกัญชา Click
Medical Cannabis-Narisa Click
แนวทางการจัดทำสถานที่ปลูก-ตัด กัญชา Click
Medical Cannabis-Pharmacology รศ.ดร.ภญ.นริศา Click
Medical Cannabis ดร.ภก.อนันตชัย Click
CHULA CANNABIS ศ.นพ.ธีรวัฒน์ Click
คลายทุกข้อสงสัย เรื่อง กัญชา และประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับ (27 มี.ค.62) บ่ายนี้มีคำตอบ | 9 MCOT HD Click
Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function over 20 Years: Click
Medical Cannabis Adverse Effects and Drug Interactions Click
2018 MacCallum-Russo-Practical-Considerations-in-Medical-Cannabis-AdministrationClick
ลุยวิจัย “น้ำมันกัญชา” สูตร “อ.เดชา” จ่อขออนุญาตต้น พ.ค. แจกยาผู้ป่วยทันทีหากผ่าน คกก.วิจัยในมนุษย์ Click
ทำไมต้องใช้กัญชารักษาโรค Click
แนวทางอนุญาตปลูกกัญชา Click
แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ขอปลูก.pdf Click
2019-04-25 การวิจัยกัญชาทางการแพทย ครั้งที่ 1 ห้องบรรยาย 2 Click
Chemistry of Cannabis-Prof.Somdej Click
3 สถาบันร่วมทีมวิจัยน้ำมันกัญชา สูตร อ.เดชา Click
Final Guidance on Cannabis Click
เอกสารประกอบการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ (รุ่นที่ 1) Click
พญ.จินตนา มโนรมย์ ภัทรสาร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพล ยืนยันกัญชา ช่วยรักษามะเร็ง ได้จริง Click
การแจ้งครอบครองกัญชา Click
ใครผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาขายได้บ้าง Click
ใครปลูกกัญชาได้บ้าง Click
ผู้ค้นพบกัญชาเป็นยารักษามะเร็ง รายแรกของโลก Click
Medicainal Cannabis Book Click
4 หน่วยงานจับมือสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ครบวงจร Click
โครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกัญชง และกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ Click
ประกาศรับซื่้อกัญชา (กองกฎหมายแก้ไข) ver01 Click
Update of Cannabis and Its Medical Use Click
กัญชา อภัยภูเบศรโมเดล 2019 Click
Info_cannabis_final_tmc Click
กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ Click

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น