ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร

10/03/2016
อ่าน : 453 ล่าสุด : 2016-03-10 13:19:08


ด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จะดำเนินการจัดอบรม เรื่อง “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร” จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2  ดังกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ใคร่ขอความกรุณาแจ้งตอบตามแบบที่เสนอมาพร้อมนี้ หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/31 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


10/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น