ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR)

23/05/2016
อ่าน : 927 ล่าสุด : 2016-05-23 13:22:32


ด้วยศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ยีนพลัส จำกัด กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ (Real-time PCR) ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคนิค Real-time PCR (QuanStudio 6 Realtime PCR) มาใช้ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยงข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับผู้เข้ารับฟังภาคบรรยาย จำนวน 50 คน และภาคปฏิบัติการจำนวน 20 คน


ข้อมูลเพิ่มเติม  http://emerging.kku.ac.th/index.php

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


23/05/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น