ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Share and Learn หน่วยบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1

01/08/2016
อ่าน : 792 ล่าสุด : 2016-08-16 10:32:15


           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 หน่วยบริหารงานวิจัย ได้จัด Share and Learn หน่วยบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำ ISO 14001 และ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยมี น.ส.อรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เอกสารการบรรยาย ดังแนบ 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


16/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น